International Tenniscoaching

Jeugdig talent

Visie op Coaching

Tekstvak: Ontwikkeling van jeugdig talent

Uitermate belangrijk is tevens deskundige hulp bij het kiezen van de grepen.  Schapers is daarbij voorstander van een “bandbreedte” waarbinnen geadviseerd wordt te blijven.

Het spelen met extreme grepen kan beperkingen opleveren bij de keuze voor een aanvallend speltype.

 

 

 De recente geschiedenis leert dat Nederland vooral succesvol is geweest met aanvallers! Deze trend werd ingezet door Tom Okker en Betty Stove. In de jaren tachtig waren het Marcella Mesker en Michiel Schapers die als aanvallers hoge ogen gooiden. Daarna volgden Richard Krajicek, Jan Siemerink, Jacco Eltingh, Branda Schultz en Miriam Oremans het goede voorbeeld. Voornamelijk door zeer aanvallend te spelen bereikten zij allen de top. Ook de minder aanvallend ingestelde spelers zoals Paul Haarhuis, Mark Koevermans,  Kristie Boogert en Manon Bollegraf beschikten allen over een uitstekende volley en speelden uitmuntend in het dubbelspel.

In het huidige toptennis wordt het net steeds minder opgezocht. Men beweert dat de returns “te goed” zijn of dat de zware baseline slagen van tegenwoordig het onmogelijk maken om aan te vallen. Schapers heeft hierover een andere mening: veel spelers beschikken niet over volleys van voldoende kwaliteit om met een gerust hart naar het net te gaan! Het is van het grootste belang dat Nederland uitgaat van de eigen kracht en die is gelegen in de aanval!


Wat betreft de training voor de jeugd van 8 tot 16 jaar is het volgens Michiel van groot belang om meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van de service, de return, approach shots en volleys.

Op basis van zijn jarenlange ervaring als topspeler en coach heeft Michiel Schapers een duidelijke mening over de ontwikkeling van jeugdig talent.

Omdat in een vroeg stadium van de ontwikkeling niet vaststaat voor welk speltype een speler later zal kiezen is het van groot belang alle spelsituaties van het begin af aan uitgebreid aan bod te laten komen.

Schapers is voorstander van het gebruik van aangepast materiaal tijdens de trainingen van de jongste jeugd. Omdat de kinderen onvoldoende kracht bezitten leidt het gebruik van gewone tennisballen  in het algemeen tot het ontwikkelen van een gebrekkige techniek. Ook het spelen op tennisbanen met de reguliere afmetingen en een standaard hoogte van het net is niet bepaald bevorderlijk voor de optimale ontwikkeling van de basistechniek.

Tekstvak: Start

Visie

Mogelijkheden

Contact

Locaties

Pupillen